INSPIRATION

En grundlovsfest kan se ud på mange måder! De kan variere i størrelse, planlægningstid og intensitet i det uendelige og skal tilpasses hver enkelt skole – så er chancen for succes størst! Herunder kan du se tre eksempler på tre forskellige grundlovsfester: 

Den festlige morgensamling

Med en udvidet morgensamling kan både elever, forældre, lærere og skoleleder komme til orde med enkelte aktiviteter af få minutters varighed. 

 1. Skolen ringer ind til morgensamling kl. 8.00
 2. Elevrådet siger godmorgen og introducerer dagen – det er elevernes morgen. 
 3. Fællessang: Elevrådet har valgt sangen, der måske afviger fra de klassiske skolefællessange.
 4. Skolelederen holder en tale baseret på input og spørgsmål fra elevrådet og resten af skolens elever. 
 5. Elevrådet indtager talerstolen og holder en tale, som består af tekststykker fra alle årgange på skolen. Det er elevernes tale til skolen om demokrati, fællesskab og det at gå på skolen.
 6. Der er fællesdans i aulaen – kridt danseskoene og gi’ den gas til f.eks. Just Dance eller fri dans til Kesi eller Rasmus Seebach. 
 7. Morgensamlingen afrundes kl. 08.30 med en fællessang og efterfølgende saft og kage til alle børn. 

Grundlovsfest i skolegården

Det kræver ikke mange elementer at skabe en fed fest! Har skolen mulighed for at planlægge aktiviteter i lidt af undervisningen, giver det mulighed for at øge alle elevers tilknytning til og ejerskabsfølelse over festen.

Brug fx GRUNDLOVSFESTENS gratis undervisningsmateriale til at planlægge festen. 
 

 1. Morgentimerne går med at forberede og klargøre klassens bidrag til den store fest – og ikke mindst nyde forventningens glæde sammen i klassen. 
 2. Kl. 10.00 byder skolelederen velkommen i skolegården med et par sjove og lette ord om, hvorfor vi holder grundlovsfest og hvorfor vi skal værne om vores demokrati og fællesskab. 
 3. Elevrådslæreren på talerstolen for at byde de seje elevtalere velkommen på talerstolen.
 4. Eleverne, der på hver sin måde afspejler skolens elever, holder taler for hele skolen. Skolen har inviteret borgmesteren, lokalpolitikere og andre lokale aktører til at overvære talerne, så eleverne kan mærke betydningen af at bruge deres stemme. 
 5. Nu åbner festen for alvor! Der er slush-ice, kage og lækker frokost. Alle elevernes flotte, festlige og sjove boder åbner fyldt med leg og kreative indslag. 
 6. DJ’en spiller op til dans midt i skolegården og det er selvfølgelig elevernes på demokratisk vis valgte playliste – de har nemlig stemt om, hvilken sang deres klasse skulle have på playlisten. 
 7. Kl. 12.30: Tak for en skøn fest! Elevrådet takker af og klasserne går hver til sit.  

Børnenes byfest

Skal hele byen væres med jeres grundlovsfesten? Nogle skoler har med stor succes prøvet at inddrage lokalmiljøet til deres grundlovsfester – naboer, foreninger, ungdomsskolen og andre lokale aktører.  

 1. Kl. 8.00 starter skoledagen og første time er afsat til de sidste forberedelser inden festen. 
 2. Lokalområdet er inviteret til fest kl. 9.00 og forældre, naboer, partnerforeninger m.fl. ankommer festklar. 
 3. Elevrådet er værter for festlighederne og byder velkommen til dagen med en selvvalgt fællessang og en elevtale. 
 4. Den store demokratibazar åbner! Der sælges mad, drikke og andet lækkert. Imens aktivitetsteltene byder på alt våbenskjoldsworkshop til sækkeløb, flødebollemaskine og minigolf. Midt i skolegården er “Mælkekassen” åben for, at eleverne kan holdes deres brandtaler, som de har lavet i temaundervisningen. 
 5. Eleverne har sammen med den lokale musikskole forberedte musikalske indslag og fællessange, som gennem festen spreder god stemning, danselyst og fællesskab fra den hovedscene. 
 6. Kl. 11.45 afrundes festen fra hovedscenen med to fællessang og en afsluttende elevtale.
 7. Kl. 12.00 slutter grundlovsfesten og den lokale ungdomsskole overtager programmet og har arrangeret hyggedag for overbygningen og de unge gæster. 
Scroll to Top