BAG OM GRUNDLOVSFESTEN

Den demokratiske dannelse i Danmark udgør lidt af et paradoks. Ifølge internationale undersøgelser blandt 8. klasses elever ligger danske unge nemlig i top når det gælder viden om og forståelse af demokrati og demokratiske processer. Samme undersøgelse viser bare også, at unge ligger bemærkelsesværdigt lavt, når det handler om lysten til og modet på at engagere sig i samfundet, og at tage aktiv del i at være med til at forme og udvikle demokratiet

Den danske demokratitænker- og forkæmper Hal Koch (1904-63) skelner mellem flere former for demokrati. Og det er måske her vi kan finde hjælp til at løse paradokset. I debatindlægget ’Ordet og Sværdet’ (1945) skriver Koch: ”Demokrati [er] noget langt mere omfattende end en bestemt samfunds- mæssig Styreform. Det er en livsform, der gælder alle Forhold, hvor Mennesker har med hinanden at gøre.” Men hvis vi i højere grad har dannet og uddannet til en demokratiforståelse som primært drejer sig om politik, proces og styreform, hvordan skal nutidens og fremtidens demokratiske borgere så i stedet forstå og tage aktivt del i demokratiet som en livsform? Hvordan gør man demokratiet til noget der lever mellem os - hver dag?

Oplysningstænkeren Alexis de Tocqueville (1805-59) har engang sagt at ”I et demokrati er hver generation som et helt nyt folk” og derfor er det naturligt at starte den nye bevægelse hos og med vores børn. Børn fødes ikke som demokrater, og det er en konstant opgave at uddanne og danne børn til demokrati. Men det er også en mulighed for altid at tage nye generationer alvorligt på deres egne præmisser og bidrage til at skabe fremtidens demokrater! Børnene er GRUNDLOVSFESTENs udgangspunkt, og landets grundskole er derfor afsæt for hele initiativet.

Vil du vide mere?

FIND EN FEST

SØG FESTPULJEN

SKAB EN FEST

MØD HOLDET BAG